OSSTO-PLUS  podporuje harmonizaci veřejných prostranství.

Kvalitní veřejné osvětlení podstatně ovlivňuje veřejný pořádek a bezpečnost dopravy, osob i majetku,
zvyšuje turistickou atraktivnost měst a obcí a významnou měrou přispívá ke spokojenosti obyvatel.

Informace o …

Pro identifikaci všech výrobků používáme výrobní kód a obchodní název. Výrobní kód zahrnuje základní parametry výrobků včetně povrchové úpravy a slouží ke specifikaci při objednávání.

Samotné značení stožáru se skládá ze tří částí. První část tvoří písmena označující typ stožáru, následuje číslice udávající jmenovitou výšku stožáru. Třetí, doplňková část, je tvořena malým písmenem a znamená v případě m – ochrannou manžetu a v případě p – přírubové provedení.
Označení výložníků je tvořeno také velkým písmenem udávající typ výložníku. Číslice před lomítkem určuje počet ramen, za lomítkem pak vyložení. V případě nestandardní kombinace stožáru a výložníku pak následuje údaj za pomlčkou udávající horní průměr dříku stožáru (např. V1/1500-140). Toto označení znamená: výložník typu V, jednoramenný, vyložení 1500 mm na stožár s horním průměrem 140 mm (např. trakční stožár).

Názvosloví:
Osvětlovací stožár – podpora, jejíž hlavním účelem je nést jedno nebo více svítidel.
Jmenovitá výška – vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do svítidla a úrovní terénu.
Výložník – část stožáru, která nese svítidlo v určité vzdálenosti od osy dříku stožáru.
Vyložení – vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do svítidla a osou stožáru.
Hloubka vetknutí – délka části stožárového dříku uložená v základu.
Příruba stožáru – deska s otvorem pro zavedení kabelů pevně spojená s dříkem stožáru.
Manžeta – zesílení dříku stožáru v místě vetknutí, které zvyšuje odolnost proti korozi.
Patice – samostatná část stožáru, tvořící kryt elektrovýzbroje

Pro výrobu stožárů a výložníků je používán materiál v souladu s normou EN 40-5, tj. ocelové bezešvé a svařované trubky a plechy.

Jednotlivé části dříku stupňovitých stožárů jsou svařeny v ochranné atmosféře. Rozměrové tolerance odpovídají platným normám. U bezpaticových stožárů jsou v dolní části dříku zapuštěná dvířka, která jsou zajištěna zámkovým šroubem M8 dle ČSN 02 1240. Pro montáž elektrovýzbroje je uvnitř dříku lišta s posuvnou maticí a závitem M6, na přání je možná úprava podle konkrétního typu elektrovýzbroje. Všechny stožáry jsou v dolní části opatřeny otvorem se závitem M8 pro montáž uzemnění.

Pro výběr správného typu stožáru z pohledu pevnostního je potřebné znát zatížení stožáru. To představuje jak hmotnost svítidla a případně výložníku, ale také zatížení větrem, sněhem a námrazou. Dle platných norem je proto potřebné znát větrovou oblast a kategorii terénu.

Doporučujeme před objednávám konkrétního typu stožáru výše uvedené podmínky projednat s projektantem.

Všechny stožáry a výložníky jsou dodávány s povrchovou úpravou. Standardně jsou naše výrobky dodávány ve dvou povrchových úpravách: základní nátěr a žárový zinek. Mimo uvedené povrchové úpravy je možná aplikace speciálních vícevrstvých nátěrových systému, práškových barev nebo plastické povlaky. Odstíny vrchní vrstvy jsou specifikovány dle vzorníku RAL.

Základní nátěr
Vnější část stožáru nebo výložníku je opatřena nátěrem základní syntetickou barvou s antikorozními účinky. Spodní část stožáru pod místem vetknutí je ošetřena asfaltovým lakem. Tato povrchová úprava slouží jako krátkodobá ochrana před korozí při přepravě a vyžaduje neodkladnou aplikaci dalších nátěrových systémů.

Žárový zinek
Stožár nebo výložník je ponořen do zinkovací lázně, čímž dojde k nanesení zinkového povlaku na celý povrch. Z technologických důvodů mohou být na některých částech výrobku otvory. Výsledný povlak odpovídá normě EN ISO 1461, a to jak velikostí vrstvy, tak i vzhledem.

Manžety
Stožár lze opatřit v místě vetknutí manžetou. Kovové provedení však kromě prodloužení životnosti také zvyšuje pevnost. Alternativně lze aplikovat manžety plastové smrštitelné nebo termoplastické.

Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, platí všeobecné dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku.

Předmět plnění = dodávka výrobků a služeb dle specifikace v závazné objednávce, která musí obsahovat:
– typ stožáru a jeho výšku
– typ výložníku, vyložení, počet ramen, úhel sevření ramen a úhel vyložení
– typ použité elektrovýzbroje
– počet kusů jednotlivých výrobků
– povrchovou úpravu
– způsob odběru, nebo dopravy
– předem sjednaný termín odběru
– v případě požadavků na změnu některých parametrů výrobku, jejich specifikaci.

Kupní cena – cena uvedená v ceníku zboží nezahrnuje DPH a náklady na přepravu ke kupujícímu.
Dodací lhůta – dle skladových zásob a typu povrchové úpravy je dodací lhůta 2 až 5 týdnů.
Platební podmínky – kupující nabývá vlastnického práva až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího.
Příjem objednávek – objednávky se přijímají pouze písemně listovou zásilkou na adresu sídla firmy nebo e-mailem.
Záruční podmínky – se řídí platným zněním obchodního zákoníku.
Jiná ustanovení – pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení obchodního
zákoníku. Výrobky splňují požadavky Nařízení vlády 178/1997. Případné neshody kupující označí při převzetí zboží na dodacím listu. Doba životnosti je závislá na povrchové úpravě a korozním prostředí, ve kterém se výrobek nachází.

Naše produkty

OSSTO-PLUS vyrábí celou řadu stožárů – stupňovité, kónické, dekorativní, vlajkové, signalizační … podrobněji viz náš produktový katalog. Pro výběr vhodného stožáru dle parametrů (počet stupňů, jmenovitá výška a typ kotvení) můžete využít i náš online vyhledávač.
Vedle stožárů se OSSTO-PLUS výrábí i výložníky – přímé, obloukové, konzole … jejich přehled najdete v katalogu. I zde vám s výběrem pomůže vyhledávač, podle parametrů (druh montáže, počet ramen, délka vyložení) rychle vyhledá výložníky, které daná kriteria splňují.
Pokud si nějaký stožár vyberete, případně i včetně výložníku, budete pro montáž potřebovat ještě vhodné příslušenství – kotvení, redukce, klíče, zábrany … apod. OSSTO-PLUS vám i zde pomůže a vše potřebné dodá. Přehled příslušenství viz firemní katalog.

Náš katalog

OSSTO-PLUS Katalog

Kompletní katalog OSSTO-PLUS (.zip cca 5,5 MB)

OSSTO-PLUS KatalogVolně ke stažení. Pro prohlížení je nutný Acrobat Reader (free).

Stožáry (stupňovité, kónické, signalizační ... )

Výložníky (rovné, obloukové, ostatní)

Příslušenství (kotvení, příruby, redukce ...)

OSSTO-PLUS – ceník

V současnosti jsou ceny průběžně aktualizovány. Stálý ceník je orientační.

CENÍK … ve formátu PDF

CENÍK … ve formátu Excel

Certifikáty

CERTIFIKÁTY ke stažení

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

CERTIFIKÁTY ke staženíProhlášení o vlastnostech vystavujeme až na základě realizované výroby.

Reference

.

.

.

Kde nás najdete